Home > CARILLON > Carillon Cuijk
 
 

Carillon Cuijk

Met de hand bespeelde carillons zijn voortaan UNESCO Immaterieel Erfgoed!

 

Het meest in het oog springende bouwwerk van Cuijk is zonder enige twijfel de monumentale, in baksteen opgetrokken neogotische pseudobasilieke, Rooms Katholieke Martinuskerk. De oude Martinuskerk, waarvan nu alleen de laat 15de eeuwse toren nog resteert, moest wijken voor de huidige kerk. De Cuijkse Martinuskerk werd op 11november 1912, de feestdag van de H.Martinus, ingezegend door pastoor Sengers. Boven de ingang van de ‘zuidertoren’, de rechtertoren, waar de beiaard in is gesitueerd, zien we een voorstelling van Martinus te paard die een deel van zijn kleding afstaat aan een bedelaar.

 

 

Het carillon is gegoten door Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Het oorspronkelijke carillon van 25 klokken hing in de toren bij het gemeentehuis. Na een raadsbesluit is in 2005 besloten om het raadhuisinstrument te verplaatsen naar de zuidertoren van de Martinuskerk. De 3 al aanwezige luidklokken zijn de basis voor het vernieuwde carillon. Het instrument transponeert een kwart omhoog. Het gelui is uitgebreid met twee extra klokken in de reeks Es-F-G-As-Bes en het totale instrument telt 51 klokken aangesloten op het klavier als Bes-C-D-chromatisch tot en met een hoge D. De klokken werden gegoten in de jaren 1951,1955, 1956, 1957 en 2006. De Es-klok is met ruim 1400kg de zwaarste klok van het Cuijkse carillon.
blik op de grootste klok

Beiaardiers:

  • Bert van Heukelom 1957-1960;
  • Arie Peters 1960-1969;
  • Pieter van Moergastel 1969-1975;
  • Eerke van der Glas 1975-1985;
  • Marcel Siebers 1987- heden

Wekelijkse bespelingen op woensdag: 14.00 -15.00uur.                                         

 
                 
aan het klavier in Cuijk                                          
 


De nieuwe- en de oude Martinuskerk in 1912

Lees meer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MarcelSiebers.nl © 2004 - 2019, made by WepIT | content by Marcel Siebers